MEADS – Podstawowe Informacje

Założenia.

Rozszerzony System Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu (Medium Extended Air Defense System, w skrócie MEADS), jest – w ramach kontraktu na fazę projektowania i rozwoju – rozwijany w oparciu o Międzynarodowe Wspólne Wymagania Operacyjne (International Common Operational Requirements). Dzięki temu system dysponuje możliwościami nieosiągalnymi dla obecnych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

W skład systemu MEADS wchodzi sprawdzony pocisk PAC-3, który wykorzystuje energię kinetyczną uderzenia (hit-to-kill), czujniki systemu rozpoznania i kierowania ogniem, system zarządzania polem walki i komunikacji oraz wyrzutnie o dużej sile ognia. MEADS łączy najwyższy poziom ochrony pola walki z wyjątkową elastycznością, pozwalającą na jego używanie w misjach, jak i do obrony terytoriów.

Ochrona na wszystkich kierunkach. 

W przeciwieństwie do systemu Patriot i wszystkich innych obecnie używanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, MEADS jest w stanie zwalczać każdy rodzaj celów: rakiety balistyczne krótkiego i średniego zasięgu, pociski samosterujące (cruise), bezzałogowe środki latające oraz statki powietrzne, włączając w to środki przenoszące broń masowego rażenia. Zapewnia nieporównanie większą siłę ognia, sprawdzone bojowo niszczenie celu energią kinetyczną (hit-to-kill), pokrycie radarowe w promieniu 360 stopni oraz błyskawiczne włączenie do sieci systemu obronnego (plug-and-fight).

MEADS został zaprojektowany w celu zastąpienia systemu Patriot w Stanach Zjednoczonych i systemu Nike Hercules we Włoszech, ale spełnia też wszystkie wymogi systemu obrony powietrznej budowanego w Niemczech.

Włącz i walcz. 

MEADS zapewni to, czego nie dają żadne obecne, a nawet dopiero planowane systemy obrony powietrznej. Będzie go można łatwo przerzucać na teatr działań wojennych, a gdy się tam już znajdzie, dotrzyma kroku szybko przemieszczającym się oddziałom. W końcowej fazie projektowania MEADS będzie jedynym systemem obrony powietrznej, gotowym do operacyjnego użycia natychmiast po wyładunku z taktycznych środków transportu, razem z żołnierzami. Ponadto jego otwarta architektura ułatwi włączenie w charakterystyczne dla XXI wieku modułowe systemy obrony powietrznej, kompletowane dla ochrony terytorium, czy mobilnych kontyngentów na misjach. MEADS zapewnia również korzystniejszy od wszystkich obecnych systemów stosunek obsługi do siły ognia, co przyczynia się do znaczących oszczędności na etapie operacji i utrzymania gotowości.

System wielonarodowy.

Międzynarodowe konsorcjum MEADS International z siedzibą w Orlando na Florydzie składa się z trzech firm: amerykańskiego Lockheed Martin, MBDA Deutschland GmbH (wcześniej Lenkflugkörpersysteme, LFK) oraz MBDA Italy. Firmy te stworzyły międzynarodowy zespół inżynierów pracujących nad technologiczną koncepcją i kształtem MEADS, który stał się wzorem dla innych tego typu przedsięwzięć transatlantyckich. Stany Zjednoczone pokrywają 58% kosztów programu MEADS, Niemcy 25% i Włochy 17%. W maju 2005 konsorcjum MEADS International podpisało umowę na zaprojektowanie i rozwój systemu, o łącznej wartości 2 mld USD i 1,4 mld EUR.

Zobacz nowy film o MEADS przygotowany na MSPO 2015