Komunikaty Prasowe

Komunikat MEADS International

Warszawa, 1 lipca 2014 r. – Z przykrością przyjęliśmy komunikat dotyczący wyników drugiego etapu dialogu technicznego programu Wisła. Wiemy, że MEADS oferuje największe możliwości krajom poszukującym nowoczesnych rozwiązań charakteryzujących się mobilnością, otwartą architekturą i zapewniających ochronę 360 stopni, które mogą być rozwijane w kraju w partnerstwie. Opublikowany komunikat przynosi nowe kryteria wyboru oferentów do programu Wisła. Jeśli zmienią się one znowu, jesteśmy gotowi z naszym najnowocześniejszym na dzień dzisiejszy systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Będziemy nadal pracować z Niemcami i Włochami nad rozwojem ich przyszłych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Skupiamy się również na udanym przeprowadzeniu testów otwartej architektury i radarów na podstawie trwającego kontraktu na zaprojektowanie i rozwój systemu.

Zobacz nowy film o MEADS przygotowany na MSPO 2015